Privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van het beleid is om duidelijkheid te geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Babs op sneakers verwerkt verschillende persoonsgegevens die zij ten alle tijde vertrouwelijk behandelt. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens: 

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Factuuradres en vestigingsadres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • KvK-nummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Social media accountnamen
  • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en/of factuurnummer

Verkrijgen van gegevens
Babs op sneakers heeft bovenstaande persoonsgegevens van u zelf via de website, e-mail, telefoon of sociale media aangeleverd gekregen of via een derde met uw toestemming.

Gebruik van gegevens
Babs op sneakers verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG mag en voor de doeleinden die we hier hebben beschreven.
De persoonsgegevens zijn voor verschillende doeleinden noodzakelijk. Bij een wettig huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om de identiteit vast te kunnen stellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID kaart voldoende en worden geen kopie├źn gemaakt, gevraagd of opgeslagen.
Babs op sneakers is verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.
Indien op uw verzoek ook contact wordt gezocht met familie of vrienden, worden deze gegevens na de huwelijksvoltrekking vernietigd of verwijderd.
Uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt tot een speech. Deze speech
wordt na de huwelijksvoltrekking of ceremonie nog 1 maand digitaal bewaard.

Contact
Heeft  u contact met Babs op sneakers opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier of social media, dan hebben wij deze gegevens van u ontvangen. Deze verwerkt Babs op sneakers om te kunnen reageren op uw vraag of verzoek.

Offertes en facturatie
Vraagt u bij Babs op sneakers een offerte aan, dan verwerkt Babs op sneakers uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als u Babs op sneakers een opdracht heeft gegeven, dan verwerkt Babs op sneakers de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam, adres en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal Babs op sneakers bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Babs op sneakers bewaart offertes, facturen en betaalgegevens tijdens de wettelijke termijn.

Doorgifte ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen (denk aan bankrekeningnummers).
Babs op sneakers zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden

Uw rechten
Babs op sneakers informeert u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor verzoeken kunt u altijd contact opnemen per e-mail via: 

Wijzigen
Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.