Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 1. Als je trouwt, geeft je elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 2. Een geregistreerd partnerschap kan, als je geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet je altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 3. Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Geldig identiteitsbewijs van jou en je partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van jullie getuigen.

Dat hangt ervan af. Trouwen jullie op het gemeentehuis dan moet je rekening houden met de door de gemeente vastgestelde tijd. Op een door jullie zelf gekozen locatie en bij een ceremonieel huwelijk ligt dat anders. Gemiddeld is het verstandig om in jullie planning rekening te houden met een uur.

Je belt, mailt of vult een formulier via de website in bij de gemeente om jullie huwelijksdatum en -tijdstip vast te laten leggen. Je ontvangt vaak een schriftelijke bevestiging hiervan en de benodigde meldingsformulieren. Voor het inleveren van de meldingsformulieren moet je meestal een afspraak maken.

Je doet de melding in de gemeente waar je gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat je gaat trouwen.
 • Geef aan wie de getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. Jullie mogen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als jij en je partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraag je om een ‘akte van omzetting’.

Volgens deze wet blijven al je persoonlijke bezittingen en schulden die je vóór het trouwen hebt van jou alleen. De bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die je krijgt tijdens je huwelijk. Als je ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat je nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kun je zakelijk en privé gescheiden houden. Voor mensen die een geregistreerd partnerschap aangaan geldt deze wet ook.

Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kun je regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. De akte van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moet vóór het huwelijk getekend zijn.

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. Veel informatie kun je ook vinden op de website van de Rijksoverheid. Als je twijfelt over jouw keuze doe je er verstandig aan een notaris te raadplegen. Je bent vrij in de keuze van een notaris (zie www.notaris.nl).

Als jullie in het buitenland willen trouwen is belangrijk dat je daar kunt aantonen dat je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doe je met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kun je aanvragen bij de gemeente. Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van jou en je partner nodig. De gemeente kan vragen om de volgende documenten:

 • Een recent afschrift van de geboorteakte;
 • Als je eerder getrouwd bent geweest een echtscheidingsakte of overlijdensakte;
 • Als jij of je partner in het buitenland woont een bewijs uit dat land met daarop woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.Anders moet je de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet je buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

 • Als je in Nederland woont, vraag je de verklaring aan bij de gemeente.
 • Als je als Nederlander in het buitenland woont, vraag je bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Woon je niet in Nederland en heb je nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar jullie gaan trouwen.

Voor meer informatie over het legaliseren van documenten verwijzen wij je naar de website van het ministerie Buitenlandse Zaken.

Als je getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of je bent gescheiden, kun je het gebruik van jouw achternaam laten veranderen door de gemeente. Je kunt dan kiezen voor:

 • alleen jouw eigen achternaam;
 • alleen de achternaam van jouw partner;
 • de achternaam van jouw partner gevolgd door jouw eigen achternaam;
 • jouw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van jouw partner.

Let op! Dit is niet hetzelfde als je eigen achternaam veranderen, omdat je de achternaam van een andere ouder wilt of omdat je achternaam een gekke betekenis heeft.